Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danychosobowych na stronie Mandoria.com

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Użytkowniku, chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich to przetwarzanie się odbywa.

Zgodnie zobowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócienajczęściej jako „RODO”, lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) orazzgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000z dnia 2018.05.24 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniuusług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21 ze zm.) przedskorzystaniem z naszych usług (na naszej platformie internetowej czy wysyłanymdo Ciebie newsletterem) prosimy Cię o zapoznanie się z podstawowymiinformacjami.

Co to są dane osobowe?

Kontaktując się z nami w dowolny sposób (np. za pomocąformularza w celu uzyskania informacji, e-mailem lub zapisując się nanewsletter) przekazujesz nam dobrowolnie dane osobowe.

W takim przypadku gromadzimy następujące dane:

  1. nazwisko i imię,
  2. adres poczty elektronicznej,
  3. miasto zamieszkania,

Ponadto podczas korzystania z naszych usług danymi osobowymi,które przetwarzamy, mogą być np. adres IP Twojego urządzenia, z którego się znami komunikujesz, czy dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lubpodobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ilepozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Są one instalowanych przez nas lubnaszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania iprzetwarzania danych osobowych w celu udostępniania personalizowanych treści ireklam, bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych stronach

Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookiesznajdziesz w Polityce prywatności.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych, a więc podmiotemdecydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakimcelu, i jakim sposobem, jest PTAK S.A. z siedzibą w Rzgowie, adres: ul. Żeromskiego6, 95-030 Rzgów, została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dlaŁodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowegopod nr KRS 0000396803, REGON:101295738, NIP:7282785090, a także nasi ZaufaniPartnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy przede wszystkimw zakresie marketingowym.

Po co są nam potrzebne Twoje dane?

Twoje dane osobowe są nam potrzebne przede wszystkim w celu umożliwieniaCi składania zamówień wybranych przez Ciebie produktów zamieszczonych na stroniemandoria.com (i wszelkich działań związanych z jej realizacją i należytymwykonaniem zamówień) czy odpowiedzi na wysyłane przez Ciebie zapytania. Podaniedanych jest oczywiście dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe składaniei realizacja zamówień. Wskazane podczas zapisywania się na newsletter daneosobowe są nam niezbędne, aby Ci go wysyłać. Podanie tych danych również jestdobrowolne, ale bez ich podania nie będziemy mogli wysłać Ci newslettera.

Dodatkowo Twoje dane osobowe są nam potrzebne, aby dostosować reklamydo Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usługoraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przeznas usługi.

Jaka jestpodstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Administrator przetwarza Twoje dane przede wszystkim po to, abyzapewnić funkcjonalność oferowanych usług, w tym rozwiązywać problemytechniczne z tym związane. Ponadto Administrator przetwarza Twoje dane osobowe,aby wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowychi rachunkowych, umożliwić dokonanie płatności wynikające z zawartych przezCiebie umów za pośrednictwem strony mandoria.com, ale również prowadzić badania,analizy, jak i działania marketingu bezpośredniego. Dane, które Ciebieidentyfikują, mogą też być wykorzystane w celu dopasowywania wyświetlanychtreści i reklam do Twoich zainteresowań, prowadzenia pomiarów jakości iskuteczności tych działań.

Dodatkowopodstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także prawnie uzasadnionyinteres Administratora. Obejmuje on ulepszanie naszych usług, ochronę,tworzenie statystyk oraz zapewnienie rozliczalności.

Do kiedybędą przechowywane przez nas Twoje dane?

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne(i jest niezbędne dla realizacji celów, dla których te dane zostały zebrane)lub nie dłużej niż sam tego chcesz, co oznacza, że jeżeli zażądasz usunięciadanych – zostaną usunięte z bazy danych, chyba że wyrazisz jednoznaczną zgodęna dalsze korzystanie z tych danych (np. będziesz chciał, abyśmy przesyłali Cinasze materiały) lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pojawi się nowapodstawa ich zachowania, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeńw postępowaniu sądowym.

Jakie masz uprawnienia?

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobecTwoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwiliwycofać. Przysługuje Ci również prawo żądania dostępu do Twoich danychosobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo doprzeniesienia danych przy czym wszystkie te aktywności możesz zrealizować poprzezwysłanie żądania na adres kontakt@mandoria.pl, a także wyrażenia sprzeciwuwobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organunadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia powyższeprzysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przezadministratora.

Komuudostępniamy Twoje dane osobowe?

Administrator, co do zasady nie udostępnia Twoich danychosobowych osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temupodstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest toniezbędne do wykonania usług przez nas oferowanych, np. przedsiębiorcomzapewniającym hosting naszych serwisów.

Z kimmożesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danychosobowych przez Administratora?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danychosobowych przez Administratora albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane zprzetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, możesz się skontaktować zjego przedstawicielem, wykorzystując dane kontaktowe dostępne na stronieinternetowej.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz w dokumencie zatytułowanym „Polityka prywatności”

  1. Polityka prywatności
  2. Polityka cookies
  3. Lista zaufanych Partnerów