Prywatność

Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych osobowych na platformie Parku Rozrywki Mandoria w Rzgowie (https://mandoria.com/)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Drogi Użytkowniku,
chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na
jakich to przetwarzanie się odbywa.
Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (określane w skrócie najczęściej jako „RODO”, lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie
Danych”) oraz zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z
dnia 2018.05.24 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U.2019.123 tj. z dnia 2019.01.21 ze zm.) przed skorzystaniem z naszych usług (na naszej platformie
internetowej czy wysyłanym do Ciebie newsletterem) prosimy Cię o zapoznanie się z podstawowymi
informacjami.

Co to są dane osobowe?
Kontaktując się z nami w dowolny sposób (np. za pomocą formularza w celu stworzenia konta na
platformie, e-mailem lub zapisując się na newsletter) przekazujesz nam dobrowolnie dane osobowe.
W takim przypadku gromadzimy następujące dane:
1) nazwisko i imię,
2) adres poczty elektronicznej,
3) numer telefonu,

Podczas korzystania z naszych usług danymi osobowymi, które przetwarzamy, mogą być np. adres IP
Twojego urządzenia, z którego się z nami komunikujesz, czy dane pozyskiwane na podstawie plików
cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile
pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Są one instalowane przez nas lub naszych Zaufanych
Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu
udostępniania personalizowanych treści i reklam, bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych
stronach

Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorami Twoich danych osobowych, a więc podmiotami decydującymi o tym, które Twoje dane
osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, są Mandoria sp. z o.o. z siedzibą
w Rzgowie, ul. Miasto Mody 2, 95-030 Rzgów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000934830, NIP: 7282857228, o kapitale
zakładowym 138404800,00 ZŁ, a także nasi Zaufani Partnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z którymi
współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Listę Zaufanych Partnerów możesz
sprawdzić w każdym momencie pod niniejszym linkiem „Zaufani Partnerzy”.

Po co są nam potrzebne Twoje dane?
Twoje dane osobowe są nam potrzebne przede wszystkim w celu umożliwienia Ci składania zamówień
wybranych przez Ciebie produktów, w tym biletów wstępu do Parku Rozrywki Mandoria (i wszelkich
działań związanych z ich realizacją i należytym wykonaniem zamówień) czy odpowiedzi na wysyłane
przez Ciebie zapytania. Podanie danych jest oczywiście dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie
możliwe składanie i realizacja zamówień. Wskazane podczas zapisywania się na newsletter dane
osobowe są nam niezbędne, aby Ci go wysyłać. Podanie tych danych również jest dobrowolne, ale bez
ich podania nie będziemy mogli wysłać Ci newslettera. Jeżeli zaś jesteś influencerem, dane osobowe
umożliwią nam nawiązanie z Tobą współpracy.
Dodatkowo Twoje dane osobowe są nam potrzebne, aby dostosować reklamy do Twoich potrzeb i
zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają
nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Administrator przetwarza Twoje dane przede wszystkim po to, aby zapewnić funkcjonalność
oferowanych usług, w tym rozwiązywać problemy techniczne z tym związane. Ponadto Administrator
przetwarza Twoje dane osobowe, aby wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym
przepisów podatkowych i rachunkowych, umożliwić dokonanie płatności wynikające z zawartych przez
Ciebie umów, ale również prowadzić badania, analizy, jak i działania marketingu bezpośredniego. Dane,
które Ciebie identyfikują, mogą też być wykorzystane w celu dopasowywania wyświetlanych treści i
reklam do Twoich zainteresowań, prowadzenia pomiarów jakości i skuteczności tych działań.
Dodatkowo podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także prawnie uzasadniony interes
Administratora. Obejmuje on ulepszanie naszych usług, ochronę, tworzenie statystyk oraz zapewnienie
rozliczalności.

Do kiedy będą przechowywane przez nas Twoje dane?
Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne (i jest niezbędne dla realizacji celów,
dla których te dane zostały zebrane) lub nie dłużej niż sam tego chcesz, co oznacza, że jeżeli zażądasz
usunięcia danych – zostaną usunięte z bazy danych, chyba że wyrazisz jednoznaczną zgodę na dalsze
korzystanie z tych danych (np. będziesz chciał, abyśmy przesyłali Ci nasze materiały) lub zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa pojawi się nowa podstawa ich zachowania, np. przepis prawa lub
konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

Jakie masz uprawnienia?
Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych osobowych i ich
przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych,
możesz ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Ci również prawo żądania dostępu do Twoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia
danych, przy czym wszystkie te aktywności możesz zrealizować za pośrednictwem platformy
https://mandoria.com/, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia
powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Administrator, co do zasady nie udostępnia Twoich danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem
sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub
kiedy jest to niezbędne do wykonania usług przez nas oferowanych, np. przedsiębiorcom
zapewniającym hosting naszych serwisów.

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych
osobowych przez Administratora?
Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora albo
chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora,
możesz się skontaktować z jego przedstawicielem, wykorzystując dane kontaktowe dostępne na stronie
internetowej.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci
uprawnień przeczytasz w dokumencie zatytułowanym „Polityka prywatności”

POLITYKA PRYWATNOŚCI
§ 1
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I ZAŁOŻENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z niniejszej strony
internetowej oraz z usług świadczonych za pośrednictwem platformy
https://mandoria.com/ (zwanych w dalszej części niniejszego dokumentu
„Użytkownikami”) jest Spółka Mandoria Sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie,
ul. Miasto Mody 2, 95-030 Rzgów, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000934830, NIP: 7282857228, o kapitale zakładowym
138404800,00 ZŁ, zwana w dalszej części niniejszego dokumentu „Park
Rozrywki Mandoria” lub „administratorem”.
2. Park Rozrywki Mandoria przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym w dalszej części
niniejszego dokumentu „RODO”, a także zgodnie z uregulowaniami
polskiego prawa, w tym zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 tj. z
dnia 2019.01.21 ze zm.).
3. Park Rozrywki Mandoria dba o pełne bezpieczeństwo udostępnianych mu
wszelkimi sposobami danych osobowych, w szczególności przed dostępem
osób nieupoważnionych.
4. Park Rozrywki Mandoria realizuje politykę prywatności zgodnie z RODO, w
szczególności poprzez prawo dostępu Użytkownika do własnych danych
osobowych, możliwość żądania ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania tych danych, a także żądania zaprzestania przetwarzania
danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym
podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Poza wyrażeniem na to dobrowolnej zgody przez Użytkownika (m.in. na
zasadach i warunkach wskazanych w niniejszym dokumencie), Park
Rozrywki Mandoria nie udostępnia ani nie przekazuje podmiotom trzecim
jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach posiadanej bazy
danych osobowych. Przekazanie ww. danych może nastąpić wyłącznie na
żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po
przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę
posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

§ 2
STRONA INTERNETOWA
Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej:
https://mandoria.com/, zwanej w dalszej części niniejszego dokumentu „Stroną”.
Strona jest prowadzona przez Park Rozrywki Mandoria.

§ 3
CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Strona używa technologii takich jak pliki cookies do zbierania i przetwarzania
danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania
ruchu na Stronie. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zostały
wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu zatytułowanym
„Polityka cookies”.
2. Dostęp do informacji o korzystaniu przez Użytkowników ze Strony mają
także nasi Zaufani Partnerzy, którzy również wykorzystują technologie takie
jak pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu
personalizowania treści i reklam, oraz analizowania ruchu na Stronach i w
Internecie. Lista Zaufanych Partnerów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
dokumentu.
3. Administrator zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby
zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom
osobistym, tak aby uczynić korzystanie ze Strony oraz świadczenie usług za
pomocą narzędzi bezpośredniego komunikowania się na odległość (w tym za
pośrednictwem sieci Internet) jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.
4. W każdym przypadku przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest
oparte na obowiązującej podstawie prawnej. Podstawową z nich jest
niezbędność przetwarzania danych do należytego świadczenia
Użytkownikom usług dostępnych za pośrednictwem Strony. Natomiast w
przypadku marketingu, w tym profilowania, podstawą prawną jest
dobrowolna zgoda Użytkownika. W przypadku pozostałych celów, takich jak
analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest
uzasadniony interes administratora danych.
5. Użytkownicy mogą być proszeni o podanie danych osobowych:
a) podczas rejestrowania się na Stronie,
b) podczas zapisywania się na newsletter na Stronie
c) podczas składania zamówienia na bilety.
6. Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach do celów niezbędnych
do należytego świadczenia usług, do celów marketingowych, statystycznych
oraz w celu poznania zainteresowań i potrzeb Użytkowników w celu
dostarczania im materiałów, których rzeczywiście potrzebują, dostosowanych
do ich preferencji. Przetwarzane są wyłącznie dane osobowe Użytkowników
zarejestrowanych.
7. Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych:
a) podmiotom współpracującym z administratorem do celów
marketingowych, reklamowych, analizy ruchu na Stronie i do utrzymania
bazy kont, z zastrzeżeniem ust. 8.
b) podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
8. W przypadku udzielenia przez Użytkownika odpowiednich zgód do
przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Park Rozrywki
Mandoria wraz z Zaufanymi Partnerami dopasowuje komunikaty reklamowe
do potrzeb Użytkownika, wykorzystując dostępne informacje o jego
zachowaniu i preferencjach.
9. Dane Użytkowników będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej
zgody. Każdy Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego. Powyższe uprawnienia przysługują także w
przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie
mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Uprawnienia można realizować za
pośrednictwem Strony: https://mandoria.com/
10.Administrator zwraca uwagę Użytkownikom zarejestrowanym, że są oni
samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im
parametrów dających dostęp do osobistych części usług świadczonych przez
administratora, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek
dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku (w
szczególności w sieci Internet) odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może
spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez
Użytkownika.
11.W przypadku korzystania za pośrednictwem Strony z informacji
udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych
odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem
zastosowania niniejsza Polityka Prywatności, a Użytkownicy proszeni są
wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danego podmiotu.
12.Administrator umożliwia Użytkownikom wybór, czy i w jakim zakresie chcą
korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje, jednakże bez podania
danych osobowych Użytkownik nie ma możliwości dokonywania zakupów za
pośrednictwem Strony.
13.Podczas zakupu biletów Administrator prosi o podanie następujących danych
osobowych:
a) nazwisko i imię,
b) adres poczty elektronicznej,
c) numer telefonu,
d) adres zamieszkania.
14.Podczas zapisywania się Użytkownika do otrzymywania newslettera
administrator prosi o podanie adresu poczty elektronicznej. Użytkownik może
w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając
administratorowi wiadomość ze stosowną informacją lub korzystając z
odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. W takim wypadku
adres poczty elektronicznej zostanie usunięty z bazy danych, o ile nie został
podany przy innej okoliczności.

§ 4
WYKORZYSTANIE WTYCZEK SPOŁECZNOŚCIOWYCH
1. Na Stronie umożliwiony jest dostęp do tzw. wtyczek serwisów
społecznościowych.
2. Użytkownik nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami
społecznościowymi, takimi jak Facebook lub Instagram klikając na Stronie
na wskazaną wtyczkę. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego
usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze
Stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że
przeglądarka Użytkownika wyświetliła Stronę, nawet jeśli Użytkownik nie
posiada profilu u danego usługodawcy czy jest u danego usługodawcy w
danej chwili zalogowany. Wskazana wyżej informacja (wraz z adresem IP
Użytkownika) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana
bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (przy czym niektóre serwery
znajdują się poza jurysdykcją Państw UE) i tam przechowywana. Jeśli
Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to
usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na
Stronie do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym. Jeśli
Użytkownik użyje daną wtyczkę, np. kliknie na przycisk „Lubię to” lub
„Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana
bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje
te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i
ukażą się osobom wskazanym jako kontakt Użytkownika.
3. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i
wykorzystania przez usługodawców serwisów społecznościowych, jak
również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i
możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności
Użytkownika zostały opisane i są dostępne w polityce prywatności
poszczególnych usługodawców, np.: http://www.facebook.com/policy.php
lub http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
4. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, aby serwisy społecznościowe
przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na Stronie
bezpośrednio profilowi Użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą na
Stronie Użytkownik powinien wylogować się z tego serwisu. Użytkownik
ma również możliwość całkowicie uniemożliwić załadowanie na Stronie
wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki Użytkownika,
np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/).
5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i
wykorzystania przez usługodawcę portalu Youtube, jak również prawa
Użytkownika w tym zakresie i możliwości dotyczące ustawień
zapewniających ochronę jego prywatności zostały opisane w polityce
prywatności Google.

§ 4.
ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w każdym czasie przez Park
Rozrywki Mandoria poprzez opublikowanie nowej wersji na Stronie.

§ 5 KONTAKT
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane
na adres e-mail: [email protected] lub listownie na adres administratora,
wskazany w § 1 ust.1 niniejszego dokumentu.

Załącznik nr 1 do Polityki prywatności
POLITYKA COOKIES
(Przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji w urządzeniu końcowym
Użytkownika)
Poniższe informacje określają zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach
Użytkownika w szczególności za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych
drogą elektroniczną żądanych przez Park Rozrywki Mandoria , co stanowi realizację obowiązków
informacyjnych wynikających z art. 173 i art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z dnia 2018.10.12 ze zm.).
Definicje
1. Administrator – Mandoria Sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie, ul. Miasto Mody 2, 95-030
Rzgów, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000934830, NIP: 7282857228, o kapitale zakładowym 138404800,00 ZŁ,
który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji
w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik
korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze
świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu w
urządzeniu Użytkownika.
4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za
pośrednictwem Serwisu.
5. Inne Technologie – oznacza wszystkie inne technologie wykorzystywane przez
Administratora i jego partnerów mogące powodować przechowywanie i uzyskiwanie dostępu
do danych przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (w tym między innymi
technologie takie jak: buforowane w urządzeniu końcowym Użytkownika pliki JavaScript,
zmienne JavaScript, Local Storage, Session Storage, Flash Storage, HTML 5 Web Storage).
6. Serwis – oznacza stronę internetową pod adresem https://mandoria.com/, prowadzoną
przez Administratora.
7. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik
uzyskuje dostęp do Serwisu.
8. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa
mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W
szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników
wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te
pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i
dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną
wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
1) Cookies sesyjne: są plikami tymczasowymi, które są przechowywane na Urządzeniu
Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia przeglądania Serwisu. Zapisane
informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies
sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
2) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies
trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
3) Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików cookies w
swoim Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie
możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies i Inne Technologie
1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
• uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie;
• poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
• optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
• realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki
te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb;
• zapamiętania lokalizacji użytkownika;
• poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego
lokalizacji;
• analiz i badań oraz audytu oglądalności;
• tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości;
• świadczenia usług reklamowych;
• dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów
osób trzecich, w tym przedsiębiorcom trudniącym się działalnością reklamową;
• zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne i Inne Technologie w następujących
celach:
• prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są
pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (m.in. vimeo.com, youtube.com,
wrzuta.pl);
• zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych (m.in. Google Analytics, GemiusTraffic);
• prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem
narzędzia internetowej reklamy.
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania
dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies
do Urządzenia Użytkownika.
2. Zmiany ustawień, o których mowa w punkcie poprzednim, Użytkownik może dokonać za
pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia
te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o
każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
przeglądarki internetowej.
3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej której używa.
4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Załącznik nr 2 do Polityki prywatności
Lista Zaufanych Partnerów