Regulamin Parku

Regulamin Parku Rozrywki Mandoria 

Artykuł 1 – Przepisy ogólne

1. Park znajduje się na terenie prywatnym spółki Mandoria Sp. z o. o. Następujące postanowienia mają na celu zapewnienie wszystkim odwiedzającym dnia pełnego zabawy.
2. Postanowienia oparte są na zasadach bezpieczeństwa oraz na szacunku do innych i środowiska.
3. Każdy odwiedzający zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go.
4. Regulamin parku dostępny jest w punkcie informacyjnym parku oraz na stronie internetowej parku.
5. Każdy odwiedzający park bezwarunkowo zgadza się z regulaminem parku i musi zachowywać się zgodnie z regulaminem (bez względu na rodzaj posiadanego biletu).

Artykuł 2 – Parkowanie

1. Wjazd pojazdami mechanicznymi do parku jest zabroniony, z wyjątkiem samochodów służbowych parku.
2. Wymagane jest przestrzeganie zasad ruchu drogowego oraz stosowanie się do znaków drogowych umieszczonych na terenie Miasta Mody Ptak.
3. Na teren parkingu można wjechać jedynie wyznaczoną drogą.
4. Teren parkingu można opuścić jedynie wyznaczonymi wyjazdami.
5. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów na terenie parkingu wynosi 10 km/h.
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren parkingu pojazdów przewożących materiały wybuchowe, łatwopalne lub żrące, oraz inne niezabezpieczone materiały niebezpieczne zagrażające życiu lub zdrowiu innych osób bądź ich mieniu.
7. Biwakowanie i grillowanie nie są dozwolone na terenie parku oraz parkingu.
8. Odwiedzający ma obowiązek upewnienia się, że dobrze zamknął pojazd i nie pozostawił cennych przedmiotów w widocznym miejscu.
9. Park nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za kradzież, uszkodzenie lub wypadek z udziałem pojazdów na parkingu parku.
10. Dzieci i/lub zwierzęta domowe nie mogą być pozostawione w pojeździe. W przypadku naruszenia tego zakazu właściwe służby zostaną powiadomione o konieczności uwolnienia dzieci i/lub zwierząt domowych. Koszty związane z taką akcją poniesie sprawca.

Artykuł 3 – Wstęp do parku

1. Wstęp do parku jest możliwy tylko w okresie otwarcia i czasie godzin otwarcia parku.
2. Aby wejść do parku, należy posiadać ważny i oryginalny bilet wstępu, uzyskany legalnie za pośrednictwem określonych kanałów. Bilet wstępu może być przyjęty lub odrzucony po kontroli.
3. Bilety wstępu można zakupić na stronie internetowej mandoria.com (bilet elektroniczny). Bilety można nabyć również w kasie biletowej Parku zgodnie z obowiązującym cennikiem, pod warunkiem, że Park nie posiada tego dnia pełnego obłożenia.
4. Kierownictwo zastrzega sobie prawo do zmiany czasu otwarcia i godzin otwarcia parku, w razie potrzeby ograniczając dostęp do parku.
5. Przed wizytą w parku odwiedzający powinien zapoznać się z zasadami dostępności i godzinami otwarcia parku, które widnieją na stronie internetowej parku.
6. Każdy, kto spróbuje wejść do parku w sposób niespełniający warunków opisanych powyżej, zostanie ukarany grzywną w wysokości opłaty za wstęp dla osoby dorosłej.
7. Użytkownicy, którym odmówiono wstępu do parku, nie mogą do niego wejść ponownie.
8. Kierownictwo parku zastrzega sobie prawo do wycofania rocznej subskrypcji (Karta Roczna) lub biletu w dowolnym czasie, jeżeli istnieje ku temu uzasadniony powód.
9. Przy wejściu do parku kierownictwo ma prawo do kontroli wizualnej bagażu. Jeśli odwiedzający nie wyrazi zgody na tę kontrolę, kierownictwo może odmówić wstępu do parku, chyba że gość jest przygotowany do wejścia bez plecaka/torby. Zostawione rzeczy nie mogą znajdować się przy wejściu do parku rozrywki. Gość jest odpowiedzialny za
plecak/torbę przez cały czas przebywania na terenie parku.
10. Zwierzęta nie mogą przebywać w parku, z wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących z oficjalną kurtką.
11. Zwierzęta nie mogą stanowić zagrożenia dla innych odwiedzających.
12. Psy powinny nosić kaganiec. Niezastosowanie się do tego grozi przymusowym opuszczeniem parku.
13. Właściciel/towarzysz psa musi upewnić się, że pies nie zanieczyszcza ani nie uszkadza parku.
14. Właściciel/towarzysz psa powinien, jeśli to konieczne, usunąć odchody psa. W przypadku niezastosowania się do tego przepisu, odwiedzający i pies zostaną usunięci z parku.
15. Psy nie mogą wchodzić na atrakcje.
16. Dostęp do parku jest bezpłatny dla dzieci poniżej 85 cm. Od 85 cm wzrostu wstęp do Parku jest płatny. Pomiar zawsze odbywa się w obuwiu. Pomiar wzrostu odbywa się w Ambasadzie (strefa kas głównych przy wejściu) za pomocą stadiometru posiadającego certyfikat medyczny. Wynik pomiaru kontrolnego jest wiążący i nie można go kwestionować.
17. Dzieci od 85 cm płacą za bilet tyle samo co dorośli.
18. W ofercie Parku znajduje się Bilet Urodzinowy za 1 zł, który można zakupić dla Solenizanta wyłącznie w dniu jego urodzin. Skorzystać z niego mogą tylko Solenizanci do 18 r.ż., po okazaniu dokumentu potwierdzającego datę urodzenia. Wstęp do parku na podstawie takiego biletu możliwy jest tylko w dniu urodzin. Bilet Urodzinowy za 1 zł do nabycia jest wyłącznie stacjonarnie, w Ambasadzie Mandorii. 
19. Grupy liczące powyżej 15 osób mogą skorzystać z preferencyjnej ceny zakupu biletów, ustalanej na każdy sezon.
20. Preferencyjna cena nie łączy się z innymi korzyściami/promocjami.
21. W przypadku trudności z grupą zarząd parku zastrzega sobie prawo do usunięcia całej grupy z parku.
22. Dzieci bez opieki osoby dorosłej muszą mieć skończone 12 lat.
23. Wymagany jest co najmniej 1 opiekun na 15 dzieci.
24. Wskazówki dotyczące atrakcji: jeśli dziecko musi skorzystać z atrakcji w towarzystwie opiekuna (informują o tym oznaczenia na atrakcji), osoba nadzorująca musi mieć co najmniej 15 lat i być w pełni samodzielna.
25. Szczegółowe zasady dotyczą osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Można je znaleźć w „Przewodniku dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów”, który jest dostępny w Ambasadzie Mandorii.
26. Sprzedane bilety wstępu nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
27. Zgubione bilety nie zostaną zastąpione.
28. W żadnym wypadku pieniądze za bilety nie zostaną zwrócone.
29. Termin wykorzystania zakupionych biletów jednodniowych może zostać zmieniony na inny wyłącznie w przypadku niezakomunikowanego wcześniej zamknięcia parku w danym terminie przez zarządcę. W celu zmiany terminu obowiązywania zakupionego biletu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub wysłać wiadomość na adres: [email protected].
30. Skargi, wnioski i sugestie dotyczące biletów mogą być kierowane na adres mailowy: [email protected].
31. Kierownictwo zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do zmiany stawek wstępu do parku.
32. Abonament roczny (Karta Roczna) jest spersonalizowany i nie można go przekazywać innym osobom. 
33. Karta Roczna umożliwia wielokrotne odwiedzanie Parku, w dni, kiedy jest on otwarty dla Gości, z wyłączeniem kilku dat: dla roku 2022 –  1.01., 6.01., 18.04., 1-3.05., 1.06., 16.06., 6.12., 26.12.; dla roku 2023: 1.01., 6.01., 09.04., 1-3.05., 1.06., 08.06., 6.12., 26.12.
34. W razie zgubienia Karty Rocznej można poprosić o wyrobienie duplikatu. Jest to usługa płatna i kosztuje 10 zł.
35. Kierownictwo parku zastrzega sobie prawo do wycofania rocznego abonamentu w przypadku nadużycia. Może to zrobić w dowolnym momencie.
36. Każdy odwiedzający ponosi odpowiedzialność za własne rzeczy wniesione do parku, w tym okulary, czapkę/kapelusz, buty, telefon komórkowy lub smartfon, plecak itp.
37. Park w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie i/lub utratę wspomnianych rzeczy.

Artykuł 4 – Rowery, motocykle, inne pojazdy

1. Wszystkie rowery, motocykle, wrotki, deskorolki, łyżworolki, hulajnogi lub inne środki transportu są zakazane w parku, z wyjątkiem środków transportowych będących w posiadaniu parku, wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych oraz spacerowych.
2. Zmotoryzowane pojazdy dla osób niepełnosprawnych – skutery ruchome – są dozwolone w parku. Ich prędkość musi być ograniczona do 5 km/h.
3. Wszyscy odwiedzający park są zobowiązani do pozostawienia rowerów przed wejściem do parku.
4. Odwiedzający muszą zabezpieczyć swój pojazd w taki sposób, aby utrudnić kradzież.
5. Park nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenie pojazdów w opisanym miejscu przechowywania. Nie ponosi też odpowiedzialności za wypadki.

Artykuł 5 – Wózki inwalidzkie i wózki dziecięce

1. Wózki inwalidzkie (bezpłatne) są udostępniane w wyznaczonych i wyraźnie wskazanych miejscach.
2. Liczba dostępnych w parku wózków inwalidzkich jest ograniczona.
3. Dowód tożsamości jest wymagany jako zabezpieczenie podczas wypożyczania wózków inwalidzkich.
4. Wózki („spacerówki”) należy pozostawić w wyznaczonych miejscach lub tam, gdzie nie utrudniają przejścia i znajdują się poza terenem atrakcji (w tym kolejki i miejsca oczekiwania).
5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe wózki dziecięce i inne nie mogą znajdować się w przejściach ewakuacyjnych.
6. Park nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenie wózków inwalidzkich oraz wózków dziecięcych pozostawionych na terenie parku.

Artykuł 6 – Szafy do przechowywania i szafki

1. Na terenie parku znajduje się ograniczona liczba szafek do przechowywania przedmiotów należących do gości.
2. Szafki i schowki muszą być opróżnione pod koniec dnia. Po tym czasie opróżniają je służby parku.
3. Park nie zajmuje się nadzorem schowków i szafek, nie jest odpowiedzialny za kradzież lub próbę włamania.
4. Zabrania się zostawiania przedmiotów należących do gości w jakimkolwiek miejscu na terenie parku poza szafkami do przechowywania. Podejrzane paczki, które zostaną bez opieki, będą usunięte przez park i/lub policję.
5. Park nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenie obiektów pozostawionych na terenie parku.
6. Każdy Gość Parku Rozrywki Mandoria Miasto Przygód ma możliwość pozostawić swoich rzeczy w szafkach depozytowych na terenie Parku.
7. Opłata za pozostawienie rzeczy w szafce depozytowej wynosi 5zł i umożliwia korzystanie z szafki przez 1 dzień. Szafki mogą być zamykane i otwierane dowolną ilość razy.
8. Bilet do szafki depozytowej można zakupić w kasach Parku Rozrywki Mandoria Miasto Przygód w strefie Bazaru lub w Ambasadzie (strefa kas głównych przy wejściu).
9. Gość Parku zobowiązany jest zgłosić zagubienie biletu do szafki w kasach w strefie Bazaru.
10. Park nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zagubienia biletu do szafki lub przekazania go osobom trzecim przez Gościa Parku.
11. W przypadku wystąpienia problemów z zamknięciem szafki należy niezwłocznie zgłosić tę informację do personelu.
12. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych Park Rozrywki Mandoria Miasto Przygód nie odpowiada.
13. W przypadku zagubienia biletu do szafki zawartość szafki zostaje przekazana użytkownikowi szafki dopiero po uwiarygodnieniu, że użytkownik jest właścicielem pozostawionych w szafce rzeczy. W sytuacji, gdy uwiarygodnienie jest utrudnione personel umożliwi ponowną próbę uwiarygodnienia po godzinach otwarcia parku.
14. W wyjątkowych sytuacjach (np. awaria zasilania, awaria systemu szafek, zacięcie mechanizmu zamka do szafki itp.), Personel Parku Rozrywki Mandoria uprawniony jest do mechanicznego otwarcia szafek, zachowując przy tym zasady bezpieczeństwa chroniące mienie Gości.
15. W trosce o bezpieczeństwo Gości zabronione jest odbieranie rzeczy pozostawionych w szafkach w trakcie ewakuacji Parku.

Artykuł 7 – Szatnia dla Gości indywidualnych

1. W sytuacji gdy wszystkie szafki do przechowywania są zajęte, personel Parku może otworzyć dodatkową szatnię dla Gości indywidualnych.
2. Na terenie parku znajduje się ograniczona liczba miejsc w szatni służącej do przechowywania przedmiotów należących do gości.
3. Klienci zobligowani są do odebrania własności do godziny zamknięcia Parku. Po tym czasie obsługa Parku Rozrywki Mandoria uznaje pozostawione przedmioty jako zagubione.
4. Szatnia każdorazowo obsługiwana jest przez Pracownika Parku Rozrywki Mandoria.
5. Opłata za pozostawienie rzeczy w szatni wynosi 5zł/4 przedmioty i umożliwia korzystanie z jej usług przez 1 dzień. Goście mogą pobierać/ pozostawiać rzeczy dowolną ilość razy.
6. Bilet do szatni można zakupić w kasach Parku Rozrywki Mandoria Miasto Przygód w strefie Bazaru, w strefie gier płatnych lub w Ambasadzie (strefa kas głównych przy wejściu).
7. Za pozostawione rzeczy w szatni, obsługa Parku zobowiązana jest wydać numerek, stanowiący podstawę do zwrotu pozostawionych przedmiotów.
8. Gość Parku zobowiązany jest zgłosić zagubienie numerka obsłudze szatni.
9. Gość jest zobowiązany uiścić jednorazową opłatę 25 zł za zagubiony numerek.
10. Park nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zagubienia numerka do szatni lub przekazania go osobom trzecim przez Gościa Parku.
11. W przypadku zagubienia numerka pozostawione przedmioty  zostają przekazane użytkownikowi szatni dopiero po uwiarygodnieniu, że użytkownik jest właścicielem pozostawionych w szatni rzeczy. W sytuacji, gdy uwiarygodnienie jest utrudnione personel umożliwi ponowną próbę uwiarygodnienia po godzinach otwarcia parku.
12. W trosce o bezpieczeństwo Gości zabronione jest odbieranie rzeczy pozostawionych w szatni w trakcie ewakuacji Parku.

Artykuł 8 – Szatnia dla grup zorganizowanych

1. Na terenie parku znajduje się ograniczona liczba miejsc w szatni służącej do przechowywania przedmiotów należących do uczestników grup zorganizowanych.
2. Organizatorzy grup zorganizowanych zobowiązani są do rezerwacji przestrzeni w szatni w kontakcie telefonicznym z Personelem Mandorii pod następującymi numerami: 798 794 293; 502 222 794; 518 739 323.
3. Uczestnicy grup zorganizowanych pozostawiają rzeczy w szatni na początku pobytu w Parku oraz odbierają je wraz z zakończeniem wizyty. Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości wstępu do szatni w innych okolicznościach.
4. W szatni dla grup zorganizowanych przyjmowana jest tylko odzież wierzchnia uczestników. Szatnia nie oferuje pozostawiania innych przedmiotów, np. plecaków, torebek podręcznych, sprzętów elektronicznych, portfeli.
5. W trosce o bezpieczeństwo Gości zabronione jest odbieranie rzeczy pozostawionych w szatni w trakcie ewakuacji Parku.

Artykuł 9 – Porządek publiczny i dobre obyczaje

1. Wszyscy odwiedzający park muszą szanować publiczny spokój i dobre samopoczucie innych.
2. Żaden z odwiedzających nie może obnosić się złym zachowaniem, złą postawą lub złymi wypowiedziami.
3. Konieczne jest noszenie pełnej odzieży, koszulek lub T-shirtów, spodenek lub spódnic/sukienek itp. oraz obuwia.
4. Każdy odwiedzający musi przestrzegać zakazów wymienionych w tym artykule (artykuł 7). W przypadku niedostosowania się, odwiedzający oraz jego wspólnicy zostaną usunięci z parku bez możliwości odwołania się. Zostanie nałożona na nich kara administracyjna.
5. Odwiedzający, którym odmówiono wstępu do parku, nie mogą ponownie wejść i nie mogą dochodzić odszkodowania z tego tytułu w żadnych okolicznościach.
6. Odwiedzający są osobiście odpowiedzialni za szkody, które powodują przez własne niedbalstwo lub błąd.
7. Osoby wymagające opieki podlegają wyłącznej odpowiedzialności ich opiekunów.
8. Kierownictwo nie może ponosić odpowiedzialności za szkody mienia spowodowane przez innych odwiedzających.
9. W interesie naszych gości i ze względów bezpieczeństwa zabrania się:
     a. palenia w budynkach i lokalach oraz w miejscach, gdzie zakaz palenia został oznaczony, a także we wszystkich kolejkach, w restauracjach, sklepach, pomieszczeniach i toaletach (dotyczy to również papierosów elektronicznych);
     b. wejścia na teren parku lub przebywania w parku w stanie upojenia;
     c. puszczania głośnej muzyki lub wnoszenia głośnych instalacji dźwiękowych do parku;
     d. wnoszenia/przywożenia do parku sztucznych ogni, broni, noży i/lub inny materiałów wybuchowych;
     e. wnoszenia/przynoszenia narkotyków do parku i/lub konsumowania ich oraz handlu narkotykami w parku;
     f. pojawienia się przy wejściu do parku lub przebywania w parku w stanie odurzenia narkotykowego lub jakichkolwiek prób do zachęcania innych do korzystania z nich;
     g. handlu obnośnego w parku;
     h. dystrybucji lub wysyłania wydruków biletów oraz fałszywych biletów;
     i. przeprowadzania sondaży bez uzyskania pisemnej zgody parku;
     j. kradzieży lub uszkadzania przedmiotów należących do parku, pracowników parku lub innych osób odwiedzających park;
     k. uniemożliwiania personelowi parku wykonywania obowiązków lub zachęcania innych odwiedzających do takich zachowań;
     l. niepokojenia pracowników na stanowisku swojej pracy, a także agresji wobec innych odwiedzających i/lub pracowników parku;
     m. aktów wandalizmu;
     n. przewodzenia wszelkiego rodzaju aktom wandalizmu lub angażowania się w tworzenie gangów na terenie parku;
     o. spotkań i/lub przemówień w charakterze propagandowym, pobierania opłat członkowskich, zbierania pieniędzy lub żebrania, wymiany lub oferowania przedmiotów na terenie parku bez pisemnej zgody parku;
     p. wchodzenia do pomieszczeń służbowych lub dróg obsługi, nawet jeśli są otwarte;
     q. używania lub zabierania ze sobą na atrakcje kija do kamer lub patyków „selfie – stick”;
     r. niebezpiecznych zachowań stanowiących zagrożenie dla siebie i dla innych;
     s. używania dronów na terenie parku, chyba że na takie działania uzyskano zgodę parku.

Artykuł 10 – Opuszczenie parku

1. Wszyscy odwiedzający muszą opuścić park najpóźniej w momencie zamknięcia. Jeśli tego nie zrobią, ich obecność jest karalna. Nałożona zostanie kara administracyjna.
2. Opuszczenie parku jest równoznaczne z wykorzystaniem biletu. Aby wejść ponownie tego samego dnia, należy uzyskać pieczątkę, która takie wejście umożliwi. Pieczątkę uzyskuje się przy wejściu do parku, w miejscu kontroli.

Artykuł 11 – Dostęp do atrakcji

1. Odwiedzający park muszą przestrzegać instrukcji zamieszczonych przy każdej atrakcji. W tym zakresie nie można dyskutować z obsługą atrakcji ani odwoływać się od jej postanowień.
2. W przypadku niektórych atrakcji zabrania się noszenia luźnych przedmiotów wszelkiego rodzaju (torebki, telefony komórkowe, szaliki, kije do selfie, kije do GoPro, aparaty fotograficzne itp.) w trakcie trwania przejażdżki. Jest to zawsze oznaczone przy wejściu do atrakcji.
3. Goście proszeni są o pozostawienie zabronionych akcesoriów na wyznaczonych półkach lub w pojemnikach na stacji przed wejściem do atrakcji. Goście ponoszą odpowiedzialność za akcesoria przez cały czas.
4. Park w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie i/lub utratę zostawionych przedmiotów.
5. Jeśli mimo ogłoszenia zakazu wnoszenia poszczególnych przedmiotów na atrakcje odwiedzający zabierze ze sobą takie obiekty, park nie ponosi odpowiedzialności za żadne zdarzenie, uszkodzenie i/lub utratę tych przedmiotów.
6. Korzystanie z niektórych atrakcji może być ograniczone ze względu na limit masy ciała lub wielkości ciała na gondolę.
7. Odwiedzający powinni zachowywać się ostrożnie i świadomie w kwestii korzystania z atrakcji. W przeciwnym razie, np. gdy dojdzie do wyrządzenia szkody, park może podjąć dalsze kroki wobec takiego gościa.
8. Dzieci muszą pozostawać zawsze pod nadzorem.
9. W przypadku wykrycia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem / korzystaniem z atrakcji pracownicy parku muszą zostać niezwłocznie poinformowani.
10. Atrakcje w parku obsługuje tylko przeszkolony personel.
11. Odwiedzający muszą przestrzegać instrukcji podanych przez danego operatora.
12. W pewnych warunkach pogodowych (wiatr, deszcz, burza, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura itp.) niektóre atrakcje mogą być czasowo zamknięte. Dotyczy to również interwencji technicznej i/lub konserwacji. Decyzja o zamknięciu jest podejmowana przez kierownictwo i nie podlega dyskusji.
13. Zamknięcie atrakcji z wyżej wymienionych powodów nie będzie z góry ogłaszane przez park.
14. Zamknięcie jednej lub kilku atrakcji nie może w żadnym przypadku prowadzić do częściowego lub całkowitego zwrotu opłaty za bilet wstępu.
15. W mniej ruchliwe dni/godziny atrakcje otwierają się naprzemiennie lub później. Oznacza to, że każda atrakcja na pewno działa przez 50% czasu.
16. Zmianę lub późniejsze otwarcie atrakcji zaznacza się na tablicy informacyjnej
umieszczonej przy atrakcji.
17. Operator może podjąć decyzję o odmowie dostępu do atrakcji, jeśli odwiedzający nie przestrzega zasad określonych w regulaminie.
18. Szczegółowe zasady dotyczą osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Można je znaleźć w „Przewodniku dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów”, który jest dostępny w recepcji.
19. Gość jest zobowiązany do przestrzegania zasad czekania na kolejkę i przebywania w wyznaczonym do tego miejscu. W przypadku nadużycia można odmówić dalszego korzystani a z parku.
20. Wejścia i wyjścia (również awaryjne) różnych atrakcji nie mogą być zasłaniane przez żaden obiekt.
21. Każdy gość musi opuścić atrakcję po zakończeniu jazdy. Jeśli chce po raz drugi skorzystać z atrakcji, musi ponownie dołączyć do kolejki.
22. We wszystkich atrakcjach i kolejkach do nich (zadaszonych i otwartych) nie można: palić, używać elektronicznego papierosa, jeść i pić.
23. Kolejki atrakcji są zamykane w momencie zamknięcia parku, co jest równoznaczne z zakończeniem działania atrakcji. Dla Gości oczekujących w kolejce po godzinie zamknięcia Parku, dostęp do atrakcji jest niemożliwy. 
24. Wózki dziecięce i wózki inwalidzkie należy zostawić w wyznaczonych miejscach (artykuł 5). Ze względów bezpieczeństwa obsługa parku może przestawić wózek.
25. Niedozwolone jest zajmowanie kolejki do atrakcji osobom trzecim. Każda osoba pragnąca skorzystać z atrakcji czeka w kolejce osobiście.

Artykuł 12 – Dostęp do pokazów

1. Odwiedzający muszą przestrzegać instrukcji dotyczących dostępu, bezpieczeństwa i praktycznej organizacji pokazu. Wytyczne te są dostępne publicznie.
2. Zasady nie podlegają dyskusji ani nie można się od nich odwołać.
3. Personel wyznaczony przez park odpowiada za program pokazów.
4. Odwiedzający muszą przestrzegać instrukcji podanych przez pracowników.
5. Każdy obszar pokazów ma maksymalną pojemność, której nie można przekroczyć ze względów bezpieczeństwa.
6. Jeśli pojemność obszaru pokazów zostanie przekroczona, personel ma prawo odmówić wpuszczania dodatkowych gości na pokaz. Rekompensata nie będzie przyznawana.
7. Gość jest zobowiązany do czekania na pokaz w wyznaczonym miejscu.
8. Wejścia i wyjścia (również awaryjne) różnych obszarów pokazowych i sprzedażowych nie mogą być blokowane przez żaden przedmiot.
9. Każdy odwiedzający musi opuścić obszar pokazów po spektaklu. Jeśli chce wziąć udział w następnym występie, musi ponownie dołączyć do kolejki i poczekać na wejście.
10. Odwiedzający samodzielnie zgłaszają chęć udziału w seansie kinowym – Widowisko Leonarda w Warsztacie Leonarda – w Ambasadzie Mandorii (strefa Kas przy wejściu głównym).
11. Informacje o seansach kinowych – Widowisko Leonarda – znajdują się w Ambasadzie Mandorii (strefa Kas przy wejściu głównym).
12. Odwiedzający, uprawniony do skorzystania z atrakcji, otrzyma bilet wstępu na pokaz w Ambasadzie Mandorii (strefa Kas przy wejściu głównym).
13. Odwiedzający powinni punktualnie przybyć na seans, zgodnie z informacją zawartą na plakacie informacyjnym oraz bilecie.
14. Informację o dostępności miejsc są udzielane w Ambasadzie Mandorii (strefa Kas przy wejściu głównym).
15. Podczas seansu kinowego – Widowisko Leonarda – wnoszenie oraz spożywanie posiłków oraz napojów jest zabronione.

Artykuł 13 – Czystość

1. Każdy odwiedzający jest zobowiązany do ochrony środowiska podczas swojej wizyty w
parku: wszystkie odpady muszą być składowane w oznaczonych pojemnikach na odpady.
2. Można chodzić tylko po oznakowanych ścieżkach parku.
3. Należy szanować tereny zielone: rośliny, kwiaty i trawniki.

Artykuł 12 – Pływanie

1. Nie można pływać lub kąpać się w zbiornikach wodnych (np. portowej zatoce) lub fontannach znajdujących się na terenie parku.

Artykuł 14 – Przepisy higieniczne

1. W parku znajdują się oznaczone toalety.
2. Zabrania się załatwiania potrzeb sanitarnych/fizjologicznych w miejscach, które nie są do tego przeznaczone.
3. Przewijanie/opieka nad dziećmi może się odbywać w obszarach do tego dostosowanych i wyraźnie wskazanych.
4. Zabronione jest wrzucanie przedmiotów do toalet.
5. Podpaski higieniczne, pieluchy, ściereczki itp. powinny być składowane w pojemnikach na odpady sanitarne.
6. Palenie w toaletach jest zabronione, w tym palenie papierosa elektronicznego.

Artykuł 15 – Utracone przedmioty

1. Każdy gość jest odpowiedzialny za swoje mienie.
2. Zgubione i znalezione przedmioty należy zawsze zgłosić w recepcji przy wejściu do parku.
3. Park nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenie mienia oraz wypadek z nim związany.
4. Zgłoszenia zagubionych przedmiotów można przesłać pocztą na następujące adresy:
     a. [email protected]
     b. Mandoria Miasto Przygód; ul. Miasto Mody 2;  95- 030 Rzgów
5. Odzyskane przedmioty mogą być składowane w miejscu obsługi klienta lub siedzibie parku.
6. Utracone przedmioty są przechowywane przez okres 2 miesięcy.

Artykuł 16 – Zaginione dzieci

1. Opiekunowie/rodzice mogą zgłosić zaginięcie dziecka w punkcie informacyjnym/przy kasach (Ambasada Mandorii).
2. Rodzice/opiekunowie mogą odebrać zaginione dzieci w punkcie informacyjnym/przy kasach (Ambasada Mandorii).
3. Kiedy rodzice/opiekunowie znaleźli zaginione dzieci, muszą poinformować o tym w punkcie informacyjnym/przy kasach (Ambasada Mandorii).

Artykuł 17 – Żywność i napoje

1. Miejsca punktów gastronomicznych i sprzedaży są wyraźnie oznaczone.
2. Nie ma możliwości targowania cen.
3. Składy naszych potraw, z uwzględnieniem alergenów, można uzyskać przed wizytą, wysyłając prośbę na adres: [email protected]
4. Informacji o alergenach może udzielić również kierownik działu na miejscu w parku.
5. Park prosi odwiedzających, aby pobierali paragony w punktach gastronomicznych.
6. Sprzedane posiłki i/lub napoje nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
7. Reklamację dotyczącą posiłku/napoju odwiedzający musi zgłosić niezwłocznie kierownikowi działu. Kupujący ma obowiązek zgłosić problem zaraz po zakupie towaru, w momencie zauważenia nieprawidłowości.
8. Personel wyznaczony przez park odpowiada za punkt sprzedaży, w którym jest zatrudniony. Odwiedzający muszą przestrzegać instrukcji podanych przez pracownika.
9. Posiłki można spożywać tylko w wyznaczonych miejscach. Zabrania się przynoszenia własnej żywności i/lub napojów do parku.
10. Każdemu winnemu lub przyłapanemu na usiłowaniu kradzieży odmawia się wstępu do parku. Taka osoba zostanie natychmiast wyproszona z parku.
11. Kierownictwo zastrzega sobie prawo zgłoszenia kradzieży do organów ścigania i dochodzenia swoich praw.

Artykuł 18 – Sklepy

1. Asortyment sklepów i ceny produktów są wyraźnie oznaczone w każdym sklepie. Ceny nie podlegają negocjacjom.
2. Uprasza się odwiedzających, aby w punktach sprzedażowych pobierali paragon fiskalny.
3. Sprzedane towary nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
4. Personel wyznaczony przez park odpowiada za sklep, w którym jest zatrudniony.
5. Odwiedzający muszą przestrzegać instrukcji podanych przez pracowników.
6. Każdemu winnemu lub przyłapanemu na usiłowaniu kradzieży odmawia się wstępu do parku. Taka osoba zostanie natychmiast wyproszona z parku.
7. Kierownictwo zastrzega sobie prawo zgłoszenia kradzieży do organów ścigania i dochodzenia swoich praw.

Artykuł 19 – Pożar lub wypadek

1. W przypadku pożaru, wypadku, ewakuacji i podobnych zdarzeń odwiedzający muszą przestrzegać instrukcji osoby wyznaczonej przez park lub organów bezpieczeństwa publicznego.
2. W przypadku ewakuacji ponowne wejście na teren ewakuowanych budynków/atrakcji nie jest dozwolone bez zgody osoby wyznaczonej przez park.
3. Wszystkie wypadki i urazy muszą być niezwłocznie zgłoszone do punktu pierwszej pomocy w celu rejestracji, kontroli i, jeśli to konieczne, opieki.
4. Park nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wypadki i/lub urazy, które nie zostały natychmiast zgłoszone do punktu pierwszej pomocy.

Artykuł 20 – Pieniądze i metody płatnicze

1. Przy zakupie biletów/towarów należy sprawdzić wydaną resztę przy kasie. Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się.
2. Akceptujemy następujące waluty: polski złoty – PLN
3. Inne akceptowane metody płatności to karty płatnicze.

Artykuł 21- Materiał wizualny

1. Osoby wchodzące na teren Parku rozrywki Mandoria Miasto Przygód wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku zarejestrowanego w trakcie pobytu. Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku udzielana jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych w celach marketingowych. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku w ramach publicznego eksponowania materiałów marketingowych, zdjęć, filmów promocyjnych, teledysków, reportaży, telewizyjnych i internetowych transmisji audio- wizualnych oraz informacji dotyczących wydarzeń na terenie parku, w tym w sieci internetowej i na portalach społecznościowych, zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 prawa autorskiego.
2. Wchodząc do parku i na parking, zgadzasz się na rejestrowanie obrazu przez kamery zabezpieczające. Ma to na celu ochronę mienia gości i parku oraz zwiększenie bezpieczeństwa.
3. Prawa użytkowe do materiału wizualnego zarejestrowanego przez kamery należą do parku. Materiał ten może być używany przez park bez żadnych ograniczeń.
4. Użytkownicy, którzy nie zgadzają się na robienie lub/i wykorzystanie ich zdjęć lub/i zdjęć, na których mogą się pośrednio znajdować, muszą powiadomić o tym recepcję przed wejściem do parku.